افراد در سرتاسر دنیا سعی می‌کنند در حد توان خود، از شیوع بیشتر ویروس COVID-19 جلوگیری کنند. ما تهمیداتی جهت حفظ سلامت کارکنان خود، خانواده‌ی آن‌ها، فروشندگان و مشتریان در نظر گرفته‌ایم. سعی می‌کنیم تا شعارمان را کلمه به کلمه اجرا کنیم: سرگرمی بیشتر برای همه. ما به شدت سعی می‌کنیم تا سرگرمی را برای کسانی که در خانه هستند فراهم کنیم و بازی‌های ویدئویی در اختیار دیگران قرار دهیم تا در این زمان‌های سخت، بتوانند زمان خود را سپری کنند.