این اطلاعات بر اساس مصاحبه‌ای است که در کتاب راهنمای Final Fantasy 7 Remake تحت عنوان Ultimania در ژاپن چاپ شده و کاربری به‌نام Aibo در توییتر، بخش‌هایی از آن را به اشتراک گذاشته است. در این مصاحبه، واکنش قابل توجهی را از طرف  کیتاسه در رابطه با تعداد قسمت‌های بازی شاهد هستیم:


کیتاسه: ما ایده‌ی مشخصی [برای تعداد قسمت‌های بازی] نداریم و هنوز تصمیم مشخصی برای آن نگرفته‌ایم. این موضوع، چیزی نیست که بتوانیم به‌طور قطعی درباره‌ی آن صحبت کنیم. حدس و گمان‌های گسترده‌ی ما بر این است که [Final Fantasy 7 Remake] یک سه‌گانه خواهد بود.