به گزارش بازیمی به نقل از گیم فابازی Waking دارای سبک اکشن است و جزو عناوین مستقل محسوب می‌شود که شرکت تاینی‌بلد  (TinyBuild) وظیفه‌ی انتشار این عنوان را بر عهده دارد که از معروف‌ترین بازی‌های آن، می‌توان به Hello Neighbor اشاره کرد. در ادامه شما می‌توانید فهرست اچیومنت‌های این بازی را مشاهده کنید.

  • تعداد اچیومنت‌ها: ۱۳
  • امتیازی که از کسب تمام اچیومنت‌های بازی به دست می‌آورید: ۱۰۰۰ امتیاز
  • آیا اچیومنت مخفی در بازی وجود دارد؟ خیر
  • آیا اچیومنت مربوط به درجه‌ی سختی در بازی وجود دارد؟: خیر
امتیاز
نام اچیومنت
توضیحات اچیومنت
۵۰
Relic Hunter
۴ اثر عتیقه (Relic) را جمع‌آوری کنید
۱۰۰
Relic Master
تمامی آثار عتیقه را جمع‌آوری کنید
۵۰
Memory Hunter
۸ خاطره‌ را به دست آورید
۱۰۰
Memory Hunter
تمامی خاطرات را به دست آورید
۵۰
Fragment Hunter
۳ تا از Fragment Set ها را باز کنید
۱۰۰
Fragment Hunter
تمامی Fragment Set ها را باز کنید
۱۰۰
Loved
هر چهار همراه خود را به ‌دست آورید
۵۰
Healing Hunter
۳ تا از ماموریت‌های بازی را کامل کنید
۱۰۰
Healing Hunter
تمامی مأموریت‌های بازی را تکمیل کنید
۵۰
Fear Hunter
۳ تا از ترس (Fear) ها را کامل کنید
۱۰۰
Fear Hunter
تمامی ترس‌ها را کامل کنید
۵۰
Powered
۳ عدد از قابلیت‌های خود را به دست آورید
۱۰۰
Fully Powered
تمامی قابلیت‌های خود را به دست آورید

بازی Waking در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۰) برای رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.