اساسینز کرید

کارگردان AC: Valhalla کارگردانی ریمیک Dead Space را برعهده دارد

/post-973

کارگردان بازی Assassian's Creed: Valhalla کارگردانی ریمیک بازی Dead Space را برعهده خواهد شد.


تاریخ انتشار بسته الحاقی The Siege of Paris بازی Assassin's Creed Valhalla

/post-938

به‌تازگی تاریخ انتشار دومین بسته الحاقی پولی بازی Assassin's Creed Valhalla مشخص شده است. این محتوا بازیکنان را به پاریس می‌برد.


جدایی کارگردان هنری Assassin’s Creed از یوبیسافت

/post-919

کارگردان هنری برخی از بازی‌های مجموعه Assassian's Creed از یوبیسافت خارج شده و به استودیو Haven اضافه شده است.