بازی های مورد انتظار

همه بازی هایی که در مرداد ماه باید منتظرشان باشیم

/post-1038

به نظر می رسد ماه مرداد امسال (آگوست) ماهی پر از بازی‌های جدید و تازه باشید که می‌توانند ما را هیجان‌زده کنند و امیدوارم چیزی برای همه باشد. بازی های آینده ممکن است AAA کامل نباشند، اما برخی از آن‌ها نزدیک به آن و حتی برخی از نامزدهای احتمالی بازی سال در ترکیب بازی‌های این ماه هستند. با این اوصاف تصمیم گرفتیم هفت بازی موردانتظار این ماه را معرفی کنیم.