سریال

مستند پشت صحنه سریال The Mandalorian برای دیزنی پلاس تایید شد

/post-285

شبکه دیزنی پلاس یک مستند سریالی برای مراحل ساخت و پشت صحنه سریال The Mandalorian را تایید و معرفی کرده است.