فار کرای 6

جدول فروش هفتگی انگلستان: ناکامی Far Cry 6 در تصاحب صدرجدول

/post-1362

در هفته منتهی به ۱۷ مهر ماه، بازی FIFA 22 یک بار دیگر صدرجدول فروش هفتگی انگلستان را از آن خود کرده است.