ASSASIN S CREED

تاریخ انتشار بسته الحاقی The Siege of Paris بازی Assassin's Creed Valhalla

/post-938

به‌تازگی تاریخ انتشار دومین بسته الحاقی پولی بازی Assassin's Creed Valhalla مشخص شده است. این محتوا بازیکنان را به پاریس می‌برد.