Assassin s Creed Syndicate

Assassin's Creed Syndicate و Faeria بازی های رایگان بعدی فروشگاه اپیک گیمز خواهند بود

/post-144

کاربران فروشگاه اپیک گیمز از تاریخ یک اسفند ماه می‌توانند بازی‌های Assassin's Creed Syndicate و Faeria را به‌رایگان دانلود و تجربه کنند.