Atomic Heart

بازی Atomic Heart در مراحل پایانی ساخت قرار دارد

/post-1070

آیا بازی عجیب و منحصر به فرد اول شخص Atomic Heart را به یاد دارید؟ با توجه به اتمسفر جذاب و متفاوت این عنوان، فراموش کردن آن کار سختی است. اگرچه‌ بازی‌بازان زمان زیادی را برای تجربه‌ی این بازی صبر کرده‌اند، اما خبر خوب این است که طبق صحبت‌های توسعه‌دهندگان، بازی Atomic Heart در مراحل پایانی تولید قرار دارد.