Battlefront

الکترونیک آرتز سال گذشته تولید نسخه‌ای از بازی Star Wars Battlefront را متوقف کرد

/post-155

هرچند تا امروز ده‌ها بازی براساس دنیای جنگ ستارگان (Star Wars) تولید شده است، ولی از طرف دیگر بازی‌های زیادی از این مجموعه هم بوده‌اند که در مقطعی از پروسه‌ی تولید خود متوقف شده و هرگز وارد بازار نشده‌اند.