Bethesda Softworks

بتسدا: اخبار جدید مرتبط با بازی The Elder Scrolls 6 سال ها بعد منتشر خواهند شد

/post-524

اگر امیدوار بودید که در رویدادهای پیش‌رو تریلر تازه‌ای از The Elder Scrolls 6 ببینید، باید مطلع باشید که ما چند سال تا شنیدن اخبار رسمی جدید در رابطه با این بازی فاصله داریم.