Brian Huntingdon

استودیوی Skybound Games برنامه‌ای برای دنباله‌ی بازی The Walking Dead ندارد

/post-599

گویا فصل نهایی این بازی را واقعا باید آخرین قسمت از سری بازی The Walking Dead دانست و بعید به‌نظر می رسید که داستان آن ادامه داشته باشد.