EA Play 2020

FIFA 21 به همراه Madden NFL 21 و NHL 21 برای عرضه در سال 2020 تایید شد

/post-471

الکترونیک آرتز در گزارش مالی اخیر خود اعلام کرده است که در سال جاری FIFA 21 ،Madden NFL 21 و NHL 21 عرضه خواهند شد.