Finish Line

تبدیل شو و جزیره را نجات بده | نقد و بررسی بازی Skully

/post-743

ژانر ادونچر و به خصوص زیرشاخه پازل آن یکی از سبک‌هایی است که به شدت کم‌تر از حقش به ان توجه می‌شود.انواع دوبعدی و سه بعدی آن تفاوت نمی‌کند، در هر صورت آن‌طور که باید دیده نمی‌شوند. این بازی‌ها به واسطه معماهای نسبتا وقت‌گیر و شاید نیازمند به حوصله بودنشان، چندان پرطرفدار نیستند و بازی‌هایش هم پس از مدتی فراموش می‌شوند.