Guerilla Collective

۱۴ شرکت جدید به رویداد Guerilla Collective اضافه شدند

/post-665

رویداد Guerilla Collective که از ۱۷ تا ۱۹ خرداد برگزار می‌شود قرار است ویترینی از بازی‌های مستقل باشد و در آن شاهد معرفی اینگونه بازی‌ها و تریلرهایشان خواهیم بود. حال، ۱۴ شرکت جدید به این رویداد اضافه شده‌اند.