Hero Edition

تاریخ انتشار اولین بسته‌ی الحاقی بازی Minecraft Dungeons مشخص شد

/post-652

اخبار منتشر شده پیرامون بازی Minecraft Dungeons، حاکی از آن هستند که اولین بسته‌ی الحاقی این بازی در تیر ماه سال ۱۳۹۹ (ژوئیه ۲۰۲۰) منتشر خواهد شد. همچنین، قابلیت کراس‌پلتفرم نیز طی به‌روزرسانی رایگان، در اختیار بازی‌بازان این عنوان قرار خواهد گرفت.