Huntdown

تاریخ انتشار بازی Satisfactory در استیم مشخص شد

/post-660

تقریبا یک هفته دیگر قرار است بازی Satisfactory که انحصاری پی سی است، روی فروشگاه استیم منتشر شود.