Ina Gelbert

شایعه: اکس‌باکس سری اکس وارد مرحله‌ی تولید شده است

/post-573

به نظر می‌رسد مایکروسافت زودتر از موعد، تولید کنسول خود را آغاز کرده است تا بتواند را در زمان تعیین شده آن را عرضه کند.