Kaid

رویداد جدید Rainbow Six Siege با نام The Grand Larceny آغاز شد

/post-469

از دیروز تا ۳۰ اردیبهشت، رویداد جدید The Grand Larceny برای بازی Rainbow Six: Siege با حالت جدید Stolen Goods در اختیار کاربران قرار گرفته است.