No Straight Roads

موسیقی هنری، موسیقی تجاری | نقد و بررسی بازی No Straight Roads

/post-822

یکی از مسائلی که گریبان هنر مدرن را گرفته است، تجاری شدن آن است. از وقتی که نام خشک «صنعت» در کنار شاخه های هنر آمده و عامه پسند بودن یک اثر، به ملاکی برای سنجش خوب بودن و قدرتمند بودن آن اثر تبدیل شده، دیگر سخت می شود کارهای هنری خوب را در این صنعت بی روح پیدا کرد.