Patapon 2

دموی Final Fantasy VII Remake و Patapon 2 در پلی استیشن استور فاش شد

/post-103

یکی از سایت‌های ردیابی محصولات اضافه شده به فروشگاه پلی استیشن متوجه راه‌یابی دموی Final Fantasy VII Remake و Patapon 2 برای پلی استیشن 4 شده است.