RE Engine

شایعه: بازسازی Devil May Cry 5 و Resident Evil 7 برای نسل نهم

/post-702

با توجه به به‌روزرسانی اخیر موتو گرافیکی RE Engine، شایعات اشاره بر به‌‌روزرسانی بازی‌های قبلی این موتور برای نسل نهم دارند.