Team Deathmatch

نقشه‌ی جدیدی به حالت Gunfight بازی Call Of Duty: Modern Warfare اضافه خواهد شد

/post-582

با آغاز هفته‌ای تازه در بازی Call Of Duty: Modern Warfare، محتوای جدیدی نیز در دسترس بازی‌بازان قرار می‌گیرد. این محتوا شامل نقشه‌ی جدیدی برای حالت Gunfight و تغییراتی در نسخه‌ی فرعی این بازی می‌شود.