The Dark World KARMA

بازی The Dark World: KARMA معرفی شد

/post-955

استودیوی سازنده‌ی بازی The Dark World: KARMA امروز در خبر بسیار خوبی به معرفی این اثر پرداخت. همچنین به منظور آشنایی هر چه بیشتر بازی‌بازان، ویدئویی هم از این بازی در دسترس قرار گرفته است که نباید آن را از دست داد.