action

طرفدار مجموعه زلدا سلاح های Breath of the Wild را با مواد اولیه بازسازی کرد

/post-112

یکی از طرفدران هنرمند بازی The Legend of Zelda دو سال را صرف ساخت سلاح‌های بازی Breath of the Wild از مواد اولیه‌ی ساده کرده است.