bazimi ir

امکان وجود حالت‌ های آسان‌ تر در ریمیک Dead Space

/post-941

با توجه به صحبت‌های کارگردان خلاق بازسازی دد اسپیس، احتمالا این اثر از طریق حالت‌های مختلف دسترسی‌پذیری، برای گروه‌های مختلف بازیکنان قابل تجربه باشد.