eFootball PES 2020

بررسی بازی eFootball PES 2020

/post-15

eFootball PES 2020 در ادامه سیر تکامل مجموعه که از چند سال پیش آغاز شده، فوتبالی ارائه می‌کند که بیشتر از هر PES دیگری، شبیه به واقعیت است. همراه بررسی بازی باشید. راستش را بخواهید، پس از بازی کردن eFootball PES 2020 و همینطور نسخه دموی فیفا 20، بیشتر از هر چیز به این نتیجه رسیده‌ام که در این نقطه از نسل هشتم و درحالی‌که احتمالا هم کونامی و هم الکترونیک آرتز کم کم به فکر ایده‌هایشان برای نسل بعدی از این دو بازی فوتبال هستند، نباید دیگر انتظار تغییرات بزرگ و خیلی اساسی را در این دو مجموعه داشته باشیم.